search user user

Політика конфіденційності та захисту персональних даних

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про захист персональних даних» та інших актів законодавства України, шляхом розміщення Політики конфіденційності та захисту персональних даних (далі «Політика конфіденційності»), ФОП Олійник Мар’яна Юріївна визначає порядок отримання, зберігання, обробки й використання інформації, що була отримана в процесі використання Користувачем (Покупцем) Сайту https://epub.com.ua  

Останнє оновлення: 17 травня 2022 р.

1. Визначення термінів

Адміністрація Сайту – особи, уповноважені управляти Сайтом, діють від імені Продавця, організовують і (або) здійснюють обробку Персональних даних, визначають цілі обробки, а також склад Персональних даних, які підлягають обробці, операції, що здійснюються з Персональними даними.

Контент – електронна книга або аудіокнига, яка запропонована для придбання Продавцем та інформація про яку розміщена на Сайті.

Конфіденційність Персональних даних – обов’язкова для дотримання Адміністрацією Сайту вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта Персональних даних або наявності іншої законної підстави.

Користувач Сайту – дієздатна фізична особа або юридична особа, особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет.

Обробка Персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення Персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, що ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Покупець – дієздатна фізична особа або юридична особа, що використовує Сайт, створила обліковий запис (зареєструвалась) на Сайті та придбаває чи має намір придбати Контент, інформація про який розміщена на Сайті.

Продавець – фізична особа-підприємець Олійник Мар’яна Юріївна, що розміщує на Сайті інформацію з Публічною пропозицією придбати Контент на умовах Публічного договору.

Сайт – сукупність сторінок і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі інтернет за адресою https://epub.com.ua, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера та призначений забезпечення функціонування Інтернет-магазину EPUB.COM.UA шляхом для надання розміщення Продавцем інформації про Контент та можливості оформлення замовлення Покупцем, оплати замовлень, доступу до Контенту тощо, відповідно до умов Публічного договору.

Cookies – невеликий фрагмент даних, які були відправлені веб-сервером і зберігаються на комп’ютері користувача, а також пересилаються веб-клієнтом або веб-браузером веб-сервера в HTTP-запиті при відкритті сторінки конкретного Сайту.

2. Предмет Політики конфіденційності

2.1. Користуючись Сайтом або придбаваючи Контент, пропонований на Сайті, а також відповідаючи на необхідні питання у формі реєстрації і (або) оформленні замовлення, Користувач (Покупець), відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних», надає згоду Продавцю та Адміністрації Сайту на обробку Персональних даних Користувача (Покупця), вказаних у реєстраційній формі (прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти).

2.2. Персональні дані Користувача (Покупця) є конфіденційною інформацією. Збір і подальша обробка Персональних даних здійснюється Продавцем відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів України. Джерелом збору Персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана Користувачем.

2.3. Користуючись Сайтом або придбаваючи Контент, пропонований на Сайті, а також відповідаючи на необхідні питання у формі реєстрації і (або) оформленні замовлення, Користувач (Покупець) дає свою згоду Адміністрації Сайту на обробку отриманої інформації, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення Персональних даних, зазначених у реєстраційній формі.

2.4. Користувач (Покупець) також дає згоду на використання його Персональних даних для обробки Замовлень на придбання Контенту, отримання комерційних електронних повідомлень рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші, іншої інформації про діяльність Інтернет-магазину EPUB.COM.UA.

2.5. Користувач (Покупець) підтверджує свою згоду з тим, що Адміністрація Сайту має право взаємодіяти з Користувачем (Покупцем) шляхом здійснення прямих контактів за допомогою різних засобів зв’язку, зокрема, таких як поштова розсилка, електронна пошта, SMS-повідомлення та інше.

2.6. У разі зміни своїх Персональних даних Користувач (Покупець) повинен надати Продавцю оновлену інформацію шляхом внесення змін у відповідний розділ Облікового запису Користувача (Покупця) на Сайті. У разі невиконання Користувачем даної вимоги, Продавець не несе відповідальності за негативні для Користувача (Покупця) наслідки, пов’язані з використанням застарілих даних.

3. Мета збору та обробки Персональних даних

3.1. Продавець використовує Персональні дані Користувача (Покупця) для таких цілей:

  • забезпечення доступу Користувача (Покупця) до ресурсів Сайту;
  • ідентифікації Користувача (Покупця), який зареєструвався на Сайті, для оформлення замовлення та доступу до його Особистого кабінету;
  • надання Користувачу (Покупцю) інформації про стан оформленого ним замовлення;
  • надання Користувачу (Покупцю) ефективної клієнтської та технічної підтримки у випадку виникнення проблем, пов’язаних з використанням Сайту;
  • надання Користувачу (Покупцю) з його згоди інформації про оновлення Контенту, про спеціальні пропозиції, ціни, а також для розсилки новин та інших матеріалів від імені Інтернет-магазину EPUB.COM.UA;
  • проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних для поліпшення якості послуг Інтернет-магазину EPUB.COM.UA, зручності їх використання, планування та розробки нових сервісів і послуг.

4. Способи та строки обробки Персональних даних

4.1. Обробка Персональних даних Користувача (Покупця) з метою, визначеною розділом 3 Політики конфіденційності, здійснюється без обмеження будь-якими строками, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

4.2. Адміністрація Сайту зобов’язана забезпечувати Конфіденційність Персональних даних, наданих Користувачем (Покупцем). Персональні дані Користувача (Покупця) можуть бути надані Адміністрацією Сайту іншим суб’єктам виключно з підстав і в порядку, встановлених законодавством України.

4.3. Адміністрація Сайту зобов’язується застосовувати всі залежні від неї заходи задля забезпечення захисту Персональних даних Користувача (Покупця) від несанкціонованого або випадкового доступу, пошкодження, знищення, блокування та інших протиправних дій з боку третіх осіб.

5. Файли Cookies, інформація про відвідування

5.1. Для роботи Сайту використовуються файли Cookies. Інформація, яка записана в файлах Cookies, може бути використана для оптимізації та вдосконалення роботи Сайту, наприклад, з рекламною та статистичною метою, для адаптації Сайту до індивідуальних потреб Користувача (Покупця) тощо.

6. Інформаційні розсилки

6.1. При реєстрації на Сайті Користувач може надати згоду на отримання від Інтернет-магазину EPUB.COM.UA розсилок рекламно-інформаційного характеру. Зазначені розсилки можуть містити комерційні електронні повідомлення, інформацію про Контент, майбутні акції, розіграші та інші заходи Інтернет-магазину EPUB.COM.UA, і розсилаються у вигляді листа на електронну адресу та/або короткого повідомлення (SMS) на номер телефону, які вказані Користувачем (Покупцем) у його Особистому кабінеті.

6.2. Користувач (Покупець) може відмовитися від розсилки в будь-який момент, перейшовши за відповідним посиланням в листі або написавши Адміністрації сайту.

7. Додаткові умови

7.1. Продавець має право вносити зміни в Політику конфіденційності без згоди Користувачів (Покупців) та без їх попереднього повідомлення про це.

7.2. Зміни Політики конфіденційності набирають чинності з моменту їх опублікування шляхом розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

7.3. У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Правил, Користувач (Покупець) повинен припинити користуватися Сайтом і в такому випадку має право вимагати, щоб Адміністрація Сайту видалила його Персональні дані.

7.4. Всі спори, що виникають між Користувачем (Покупцем) та Інтернет-магазином EPUB.COM.UA, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спору, Користувач або Інтернет-магазин EPUB.COM.UA можуть звернутися в судові органи відповідно до чинного законодавства.

Продавець:

Фізична особа-підприємець Олійник Мар’яна Юріївна
Місце реєстрації: м.Львів, вул.Кавалерідзе, буд.1, кв.152
РНОКПП: 2869611940
Електронна адреса Інтернет-магазину: https://epub.com.ua
Електронна пошта: [email protected]

Підтримайте українські видавництва -
купіть електронні книги улюблених авторів у форматі EPUB.