search user user

Публічна оферта Інтернет-магазину EPUB.COM.UA

Відповідно до ст.ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію» та інших актів законодавства України, розміщення наведеної нижче Публічної оферти інтернет-магазину EPUB.COM.UA (далі – Публічна оферта), а також іншої необхідної інформації  на сайті https://epub.com.ua є публічною пропозицією ФОП Олійник Мар’яна Юріївна, адресованою невизначеному колу фізичних та юридичних осіб, укласти з ним Публічний договір на придбання Контенту, інформація про який розміщена на Сайті.

Останнє оновлення: 17 травня 2022 р.

1. Визначення термінів

Акцепт – прийняття Публічної пропозиції Покупцем шляхом оформлення замовлення щодо придбання Контенту на Сайті в розділі «Оформлення замовлення» та оплати замовлення Покупцем. Акцепт набирає чинності з моменту здійснення Покупцем повної оплати замовлення.

Особистий кабінет Покупця – частина Сайту, доступ до якої Покупець отримує після реєстрації даних про себе. В Особистому кабінеті Покупець може редагувати свої контактні дані, а також має доступ до перегляду переліку попередніх замовлень та доступ до файлів Контенту, придбаного на Сайті.

Покупець – дієздатна фізична особа або юридична особа, що використовує Сайт, створила обліковий запис (зареєструвалась) на Сайті та придбаває чи має намір придбати Контент, інформація про який розміщена на Сайті.

Продавець – фізична особа-підприємець Олійник Мар’яна Юріївна, що розміщує на Сайті інформацію з Публічною пропозицією придбати Контент на умовах Публічного договору.

Публічна пропозиція — пропозиція укласти Публічний договір, адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб, зроблена Продавцем шляхом розміщення на Сайті інформації про Контент, Публічної оферти, Політики конфіденційності та іншої інформації щодо умов придбання та використання Контенту.

Публічний договір – договір, укладений на умовах, визначених Публічною пропозицією, за яким Покупець сплачує визначену грошову суму за надання йому доступу до Контенту, а Продавець зобов’язується надати Покупцеві доступ до Контенту із можливістю його завантаження на пристрій Покупця.

Сайт – сукупність сторінок і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі інтернет за адресою https://epub.com.ua, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера та призначений забезпечення функціонування інтернет-магазину EPUB.COM.UA шляхом для надання розміщення Продавцем інформації про Контент та можливості оформлення замовлення Покупцем, оплати замовлень, доступу до Контенту тощо, відповідно до умов Публічного договору.

Сторони – Продавець та Покупець.

Контент – електронна книга або аудіокнига, яка запропонована для придбання Продавцем та інформація про яку розміщена на Сайті.

2. Загальні положення

2.1. Інтернет-магазин EPUB.COM.UA є платформою для розміщення Продавцем пропозицій про надання Контенту та забезпечує можливість Покупцю робити замовлення обраного Контенту, проводити оплату за нього та отримувати доступ до завантаження файлів придбаного Контенту на свій пристрій.

2.2. Надання Контенту через інтернет-магазин EPUB.COM.UA та його подальше використання Покупцем здійснюється на умовах, визначених Продавцем в Публічній пропозиції. Акцептуючи Публічну пропозицію, Покупець підтверджує свою повну та безумовну згоду з усіма умовами, що передбачені Продавцем в Публічній пропозиції.

2.3. Публічна пропозиція щодо придбання Контенту може бути відкликана Продавцем до моменту Акцепту.

2.4. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати умови Публічної оферти. Зміни до Публічної оферти набирають чинності з моменту опублікування шляхом розміщення їх на Сайті і застосовуються до будь-якого Публічного договору, укладеного після їх публікації.

2.5. Інформація про Контент, що розміщена на Сайті, є динамічною. Продавець в будь-який момент, без попереднього повідомлення про це, має право вносити зміни до інформації про Контент та інших сторінок на Сайті.

2.6. Будь-які описи та інша інформація про Контент, що представлені на Сайті, носять інформаційний характер і не можуть сприйматися як такі, що у вичерпний спосіб передають всі властивості і характеристики Контенту. У разі виникнення у Покупця будь-яких питань, що стосуються характеристик Контенту, йому необхідно звернутися за консультацією до представника Продавця до здійснення замовленням Товару.

2.7. Покупець гарантує Продавцю, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Публічного договору відповідно до його умов.

2.8. Акцепт Покупцем Публічної пропозиції, відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, вважається повним і безумовним прийняттям усіх умов, що передбачені Публічною пропозицією, та підтвердженням того, що Покупець повністю приймає на себе зобов’язання, що виникають в результаті використання Сайту і укладення Публічного договору, в тому числі згодою Покупця на розсилку йому Продавцем SMS-повідомлень, електронних листів про статус його замовлення та інших дій, які можуть бути здійснені Продавцем і не суперечитимуть умовам Публічного договору.

3. Предмет Публічного договору

3.1. На підставі Публічного договору та відповідно до його умов Продавець зобов’язується за плату надати Покупцеві доступ до Контенту із можливістю його завантаження на пристрій Покупця.

3.2. Контент представлений у вигляді файлу у відповідному форматі та супроводжується назвою, зображенням його обкладинки, описом його характеристик та іншою подібною інформацією.

3.3. Контент є об’єктом авторського права, що охороняється на основі національного законодавства України та чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

3.4. Суб’єктом авторських прав на Контент є Продавець або особа, яка на підставі укладеного з Продавцем договору надала йому право (ліцензію) на розповсюдження Контенту.

3.5. Придбаний на підставі Публічного договору Контент призначений для використання його Покупцем виключно  в особистих цілях шляхом перегляду (прослуховування) на пристрої (обладнанні) Покупця.

4. Ціна Контенту

4.1. Ціна Контенту на Сайті зазначається в національній валюті України – гривні та є дійсною на момент оплати замовлення.

4.2. Ціна Контенту включає усі податки, збори та обов’язкові платежі, передбачені податковим законодавством. Комісійні та інші подібні платежі на користь оператора з прийому і проведення платежів, послугами якого скористався Покупець при оплаті замовлення, в ціну Контенту не включаються і сплачуються Покупцем окремо за його рахунок.

4.3. Продавець має право в односторонньому порядку без попередження змінити ціну на Контент. Зміна ціни не стосується Покупця, який до моменту  опублікування такої зміни на Сайті повністю оплатив замовлення.

4.4. Продавець має право в односторонньому порядку встановлювати на певний Контент знижки та (або) оголошувати на визначені ним категорії Контенту чи на весь його асортимент розпродаж. При цьому Продавець визначає період дії таких знижок та (або) розпродажу та інші умови їх використання.

4.5. Продавець має право запроваджувати знижки при придбанні Контенту для постійних клієнтів та в інших випадках, визначаючи при цьому умови їх дії та використання.

5. Порядок оформлення замовлення та здійснення оплати

5.1. Покупець самостійно здійснює оформлення замовлення на обраний ним Контент на Сайті після ознайомлення із інформацією про Контент, ціною та іншими умовами його придбання, отримання доступу та подальшого використання.

5.2. Оформлення замовлення здійснюється Покупцем на Сайті шляхом додавання обраного Контенту у віртуальний «Кошик» та натискання кнопки «Оформити замовлення».

5.3. При оформлені замовлення на сайті Покупець зобов’язаний надати про себе наступну актуальну контактну інформацію: «Прізвище», «Ім’я», «По батькові», «Номер телефону» та «Адреса електронної пошти».

5.4. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої при оформленні замовлення інформації та її чистоту від претензій третіх осіб. У випадку наявності помилок та (або) надання неповних даних в полях «Прізвище», «Ім’я», «По батькові», «Номер телефону» та «Адреса електронної пошти», Продавець повністю звільняється від відповідальності за неналежне виконання замовлення.

5.5. Після внесення контактної інформації та вибору способу оплати Покупець для отримання доступу до файлів Контенту повинен здійснити онлайн оплату замовленого Контенту банківською карткою Visa або MasterCard через одного з операторів з прийому і проведення платежів, що представлені на Сайті, і якого Покупець обирає самостійно.

5.6. Публічний договір вважається укладеним з моменту повної оплати замовлення Покупцем. Оплата вважається такою, що здійснена Покупцем, з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Продавця.

5.7. Оплата Покупцем замовлення вважається вчиненням дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти електронний договір і є відповіддю особи, якій адресована пропозиція укласти електронний договір, про її прийняття (акцепт), в розумінні ч. 6 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

5.8. Після здійснення Покупцем оплати за Контент та неможливості завантажити Контент з технічних чи будь-яких інших причин Покупцем (що виникли на стороні та з вини Покупця), повернення сплачених грошових коштів не проводиться, а Контент буде вважатися таким, що наданий належним чином. Повернення сплачених грошових коштів можливе лише у тому випадку, якщо Продавцем був наданий неробочий файл, який неможливо відтворити чи зберегти (якщо це доведено після перевірки Продавцем) та у разі, якщо Продавець не може здійснити заміну такого файлу.

5.9. Не підлягає поверненню та обміну оплачений Покупцем Контент належної якості, який не підійшов Покупцеві з точки зору його жанру, змісту, оформлення, літературно-художньої цінності, тощо.

6. Завантаження Контенту та правила його використання

6.1. Надання доступу до завантаження файлів Контенту (електронних книг чи аудіокниг) надається Покупцю тільки після повної оплати такого Контенту.

6.2. Після здійснення оплати  Продавець в межах нормально необхідного для цього часу надає Покупцю доступ до Контенту з можливістю його завантаження в Особистому кабінеті Покупця.

6.3. Контент зберігається у Особистому кабінеті Покупця у відповідному розділі без обмеження у часі. З моменту надання доступу до Контенту в Особистому кабінеті Покупця з можливістю його завантаження вважається, що обов’язок Продавця за Публічним договором виконаний належним чином.

6.4. Файл Контенту надається для завантаження Покупцем у тому вигляді, у якому він був отриманий від суб’єкта авторського права на Контент.  Можливими форматами файлів Контенту можуть бути: EPUB, MOBI, PDF та MP3. Для завантаження будуть доступні ті формати Контенту, які були зазначені в описі Контенту на момент оплати замовлення.

6.5. Покупець зобов’язується використовувати Контент, доступ до якого був наданий Продавцем відповідно до умов Публічного договору, лише в особистих цілях.

6.6. На підставі Публічного договору Продавець надає Покупцеві невиключне право використовувати Контент виключно шляхом його завантаження (скачування) на пристрій Покупця і зберігання на такому пристрої з метою  читання тексту електронної книги чи прослуховування аудіокниги як частково, так і повністю.

6.7. Покупцеві забороняється використання Контенту будь-якими іншими способами, крім передбачених п. 6.6. Публічної оферти, в тому числі:

6.7.1. відтворення повністю або частково Контенту шляхом створення його електронної (цифрової) копії, передання (пересилання, завантажування, тощо) такої копії будь-якій третій особі, а також зберігання такої копії в зазначених цілях;

6.7.2. відтворення повністю або частково Контенту шляхом виготовлення його примірника у друкованому вигляді або у будь-якій іншій матеріальній формі, якщо це відтворення має на меті подальше поширення такого примірника будь-якій третій особі;

6.7.3. розповсюдження Контенту – будь-яка дія, за допомогою якої Контент безпосередньо чи опосередковано пропонуються публіці, в тому числі доведення цих об’єктів до відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до цих об’єктів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором (зокрема, розміщення Контенту в мережі Інтернет або інших мережах на будь-яких веб-сайтах, мобільних додатках, соціальних мережах та інших ресурсах, що здатне зробити Контент доступним для перегляду (прослуховування) та (або) завантаження для невизначеного чи визначеного кола осіб);

6.7.4. публічне виконання – подання Контенту шляхом декламації, гри, співу, та іншим способом як безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких пристроїв і процесів (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім’ї або близьких знайомих цієї сім’ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в різний час;

6.7.5. публічне сповіщення (доведення до загального відома) – передача в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гамма-променів тощо), у тому числі з використанням супутників, чи передача на віддаль за допомогою проводів або будь-якого виду наземного чи підземного (підводного) кабелю (провідникового, оптоволоконного та інших видів) Контенту, коли зазначена передача може бути сприйнята необмеженою кількістю осіб у різних місцях, віддаленість яких від місця передачі є такою, що без зазначеної передачі зображення чи звуки не можуть бути сприйняті;

6.7.6. публічний показ – будь-яка демонстрація Контенту безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, слайда, телевізійного кадру тощо (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) або за допомогою інших пристроїв чи процесів у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім’ї чи близьких знайомих цієї сім’ї особи, яка здійснює показ, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в різний час;

6.7.7. включення Контенту як складової частини до бази даних чи іншого складеного твору (збірників, антологій, тощо);

6.7.8. вчинення дій щодо обходу технічних засобів захисту авторського права на Контент, у тому числі зламувати (здійснювати спроби злому) DRM (технічних засобів захисту від несанкціонованого використання Контенту) або будь-яким іншим способом здійснювати (намагатися здійснити) доступ до Контенту, крім тих способів, які надав Продавець.

6.8. У файлах Контенту Продавець вміщує спеціальні ідентифікатори (watermark), які є унікальними для кожного окремого замовлення, і згідно з яким можна визначити факт їх неправомірного використання Покупцем, у тому числі поширення файлів в Інтернеті, після їх правомірного придбання (завантаження).

6.9. Недотримання Покупцем вимог п.п. 6.5.–6.8. Публічної оферти є порушенням авторських прав Продавця та (або) інших правоволодільців на Контент, який пропонується до придбання та (або) який придбаний Покупцем в Інтернет-магазині EPUB.COM.UA. Покупець особисто несе відповідальність за вказані правопорушення та інші порушення авторських прав на Контент відповідно до Цивільного кодексу України, Кримінального кодексу України, Закону України «Про авторське право та суміжні права» та інших актів законодавства України.

6.10. У разі виявлення фактів неправомірного використання Контенту, про що буде свідчити ідентифікатор (watermark), Продавець залишає за собою право вживати заходів, спрямованих на реалізацію цивільно-правового захисту авторських прав на Контент (ст.ст. 16, 431–432 Цивільного кодексу України; ст.ст. 50–53 Закону України «Про авторське право і суміжні права») та притягнення винних осіб до адміністративної (Стаття 512. Кодексу України про адміністративні правопорушення – «Порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності») чи кримінальної (ст. 176 Кримінального Кодексу України – «Порушення авторського права і суміжних прав») відповідальності.

7. Зобов’язання сторін та правові наслідки їх порушення

7.1. Продавець вживає усіх залежних від нього розумних заходів, необхідних для забезпечення належного функціонування Інтернет-магазину EPUB.COM.UA, проте не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених Публічним договором, а також за шкоду, завдану у зв’язку з цим, внаслідок, але не обмежуючись:

 • неправомірними діями третіх осіб;
 • збоями в роботі Інтернет-магазину EPUB.COM.UA, зумовленими помилками в коді, комп’ютерними вірусами та іншими сторонніми фрагментами коду в програмному забезпеченні Інтернет-магазину;
 • відсутністю інтернет-з’єднань між пристроєм Покупця і сервером Інтернет-магазину, а також між сервером Інтернет-магазину і мережею Інтернет;
 • проведенням державними органами та іншими належним чином уповноваженими організаціями оперативних заходів, що впливають на роботу Інтернет-магазину;
 • виконанням оновлень програмного забезпечення Інтернет-магазину.

7.2. З метою недопущення неавторизованого автоматичного сканування Інтернет-магазину EPUB.COM.UA, а також використання Інтернет-магазину EPUB.COM.UA з метою проведення шахрайських та інших протиправних дій, у разі наявності обґрунтованої підозри у зловживаннях з боку Покупця щодо використання Cайту Продавець має право:

 • заблокувати доступ Покупцю до Інтернет-магазину EPUB.COM.UA;
 • скасувати всі замовлення Покупця, в тому числі оплачені, що здійснені шляхом використання неавторизованого доступу;
 • вимагати відшкодування збитків, завданих внаслідок неавторизованого доступу до Інтернет-магазину EPUB.COM.UA.

7.3. Продавець не відповідає за будь-які витрати та збитки Покупця, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або ділової репутації, які можуть бути нанесені Покупцю внаслідок використання Інтернет-магазину EPUB.COM.UA.

7.4. Продавець не відповідає за невідповідність пристрою та (або) програмного забезпечення Покупця вимогам, необхідним для завантаження та (або) використання Контенту.

7.5. Продавець не відповідає перед Покупцем за зміст Контенту.

7.6. Продавець не відповідає за шкоду, яка була завдана Покупцю внаслідок неналежного використання ним Контенту, замовленого в Інтернет-магазині EPUB.COM.UA.

7.7. Покупець зобов’язується не вчиняти будь-яких дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують норми національного законодавства України та/або чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, у сфері інтелектуальної власності, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормального функціонування Інтернет-магазину EPUB.COM.UA і його сервісів.

7.8. Покупець зобов’язаний негайно повідомити Продавця про несанкціонований доступ до Особистого кабінету Покупця третіми особами. Для такого повідомлення Покупець повинен звернутися в Службу підтримки за координатами, вказаними в Інтернет-магазині EPUB.COM.UA.

7.9. Покупець не має права передавати право користування власним Особистим кабінетом третім особам. Покупець особисто відповідає за наслідки передання логіна та (або) пароля третім особам.

7.10. У разі виявлення фактів передачі Покупцем даних Особистого кабінету третім особам або фактів колективного користування Особистим кабінетом, Продавець має право:

 • заблокувати Особистий кабінет Покупця;
 • скасувати всі замовлення Покупця, в тому числі оплачені, що здійснені через Особистий кабінет Покупця;
 • вимагати від Покупця відшкодування збитків, завданих внаслідок неавторизованого доступу до Інтернет-магазину EPUB.COM.UA.

7.11. Коментарі та інші записи Покупця на Сайті не повинні містити нецензурних та лайливих висловлювань, образ щодо працівників Продавця та третіх осіб чи порушувати інші вимоги законодавства України та моральні засади суспільства. У разі порушення Покупцем цих вимог Продавець має право заблокувати Особистий кабінет Покупця.

7.12. Використання будь-яких матеріалів та (або) елементів Cайту без письмової згоди Продавця не допускається. При здійсненому за письмовою згодою Продавця  використанні матеріалів та (або) елементів Сайту, обов’язковим є відповідне посилання на нього.

7.13. Відповідальність за грошові перекази, які здійснює Покупець, повністю несуть оператори з прийому і проведення платежів, послугами яких скористався Покупець при оплаті замовлення. Продавець не  відповідає перед Покупцем за дії зазначених установ.

7.14. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Публічним договором, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили..

7.15. Всі спори та суперечки, які виникають при виконані Сторонами зобов’язань за Публічним договором, вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання Сторони мають право звернутися за захистом своїх прав та інтересів в судовому порядку.

8. Використання персональних даних Покупця

8.1. Надаючи свої персональні дані на Сайті, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання своїх персональних даних без обмеження строку дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та приймає положення «Політика конфіденційності», яке розміщено на Сайті за адресою https://epub.com.ua/privacy-policy.

9. Строк дії Публічного договору

9.1. Публічний договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Публічним договором.

10. Інші умови

10.1. Всі правила, умови та вимоги щодо здійснення відповідних дій та виконання відповідних операцій, розміщені у відповідних розділах Сайту, є невід’ємними частинами Публічного договору, що визначають зобов’язання для обох Сторін.

10.2. У разі наявності розбіжностей між умовами Публічної оферти, з одного боку, та розміщеними у відповідних розділах Сайту правилами, умовами та вимогами, зазначеними у п. 10.1. Публічної оферти, з іншого боку, Сторони керуються розміщеними у відповідних розділах Сайту умовами та вимогами, зазначеними у п. 10.1. Публічної оферти.

10.3. Відносини між Продавцем і Покупцем  регулюється Публічним договором, а також  Цивільним кодексом України, Законом України «Про електронну комерцію» та іншими актами законодавства України.

10.4. На відносини за участю Покупця-фізичної особи, який придбаває чи має намір придбати Контент не у зв’язку зі здійсненням підприємницької діяльності або виконання обов’язків найманого працівника, поширюється дія законодавства про захист прав споживачів.

10.5. Продавець і Покупець підтримують зв’язок за допомогою використання електронної пошти, телефонного зв’язку (SMS і т.д), додатків, оголошень та (або) повідомлень. Покупець погоджується, що всі повідомлення, дані або інша інформація, що надається в електронному вигляді, мають юридичну силу і прирівнюються до документів, складених в письмовій формі.

10.6. Перед укладенням Публічного договору Покупець зобов’язаний  уважно ознайомитися з умовами Публічної оферти та з розміщеними на Сайті правилами, умовами та вимогами, зазначеними у п. 10.1. Публічної оферти. Укладення Публічного договору Покупцем засвідчує його повну  обізнаність та згоду з умовами Публічної оферти та з розміщеними на Сайті правилами, умовами та вимогами, зазначеними у п. 10.1. Публічної оферти.

Продавець:

Фізична особа-підприємець Олійник Мар’яна Юріївна
Місце реєстрації: м.Львів, вул.Кавалерідзе, буд.1, кв.152
РНОКПП: 2869611940
Електронна адреса Інтернет-магазину: https://epub.com.ua
Електронна пошта: [email protected]

Підтримайте українські видавництва -
купіть електронні книги улюблених авторів у форматі EPUB.